เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา - เกี่ยวกับเรา

หลักโหราศาสตร์เป็นที่พึ่งทางใจของผู้ที่ประสบปัญหาชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางธุรกิจ ปัญหาในการทำงาน การประกอบอาชีพ ความรัก และสุขภาพ เป็นทางเลือกที่ผู้มีความศรัทธาและความเชื่อในศาสตร์นี้เห็นว่าจะช่วยให้หาทางออกจากปัญหาได้ หรืออย่างน้อยก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา ช่วยให้จิตใจคลายความกังวลจากปัญหาได้

โหรหรือหมอดูที่ดีคือหมอดูที่เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ทำงานอย่างมีคุณธรรมตามมาตรฐานของวิชาชีพ ไม่ยัดเยียดความงมงายให้ผู้ที่ดูหมอ ช่วยให้ผู้ที่ดูหมอสบายใจ และมีความหวังในการดำรงชีวิตหลังการดูหมอ

แหล่งรวมสาระที่น่าสนใจ

แหล่งรวมสาระที่น่าสนใจ 1 - เกี่ยวกับเรา

นอกจากประเด็นที่ระบุข้างต้นแล้ว โหราศาสตร์ยังมีความสำคัญในด้านอื่น ๆ ด้วย โดยภาพรวมก็คือมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของผู้ที่มีความเชื่อและศรัทธาในศาสตร์นี้ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และด้วยเห็นความสำคัญของโหราศาสตร์ เราจึงเปิดเว็บบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นพื้นที่รวบรวมสาระที่น่าสนใจในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสตร์นี้ โดยเรารวบรวมประเด็นที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของประเด็นที่เรารวบรวมไว้ มีดังนี้

  1. โหราศาสตร์ในประเทศไทยและสถาบันโหราศาสตร์ชั้นนำ เป็นบทความเกี่ยวกับโหราศาสตร์ประเภทต่าง ๆ และสถาบันชั้นนำที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์
  2. เว็บไซต์รวมเรื่องการดูดวง เป็นบทความนำเสนอเว็บไซต์ที่แนะนำให้ผู้สนใจศาสตร์นี้เข้าไปหาความรู้
  3. ศาสตร์ดูดวงที่มีการบอกต่อกันว่ามีความแม่นยำ เราคัดเลือกมา 2 ตัวเลือก ได้แก่ การดูดวงด้วยไพ่ยิปซี (ไพ่ทาโรต์) และโหราศาสตร์ไทย