โหราศาสตร์ในประเทศไทย

โหราศาสตร์ในประเทศไทย

โหราศาสตร์เป็นวิชาชีพที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน เป็นวิชาชีพที่มั่นคงบนความศรัทธาและความเชื่อของมหาชน ส่วนหนึ่งของเรื่องที่นิยมพึ่งพาโหรหรือหมอดู ไล่ตั้งแต่การพยากรณ์เหตุการณ์ระดับประเทศ อย่างการทำนายดวงเมืองประจำปี การดูดวงเกี่ยวกับเนื้อคู่ ความรัก อาชีพการงาน การทำธุรกิจ ดูฤกษ์งามยามดี และดูฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ที่ให้ความหวังและกำลังใจ เตือนให้ระวังภยันตราย เตือนสิ่ไม่ดีที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิต และชี้แนะทางแก้ปัญหาให้

โหราศาสตร์หลากหลายประเภท

โหราศาสตร์ในประเทศไทย 12 - โหราศาสตร์ในประเทศไทย

โหราศาสตร์ในประเทศไทยมีหลายกลุ่มหลายประเภท หลัก ๆ ก็มีโหราศาสตร์ไทย โหราศาสตร์จีน โหราศาสตร์พระเวท (โหราศาสตร์ภารตะ) โหราศาสตร์พม่า โหราศาสตร์สากล และโหราศาสตร์ยูเรเนียน โดยโหราศาสตร์ไทยมีการแบ่งย่อยตามหลักวิชาและวิธีการพยากรณ์ออกเป็นหลายแขนง เช่น

โหราศาสตร์ไทยพาราณสี

โหราศาตร์ไทยผสมโหราศาสตร์ตะวันตก

โหราศาสตร์ไทยระบบนวางค์จักร (ผสมภพเรือน)

โหราศาสตร์ไทยใช้ดาวลอยอาศัยเรือนเป็นดวงพยากรณ์

โหราศาสตร์ไทยที่ใช้คัมภีร์โบราณเป็นเกณฑ์พยากรณ์

7 สถาบันโหราศาสตร์ชั้นนำ

โหราศาสตร์ในประเทศไทย 11 - โหราศาสตร์ในประเทศไทย

สำหรับสถาบันชั้นนำที่จัดหลักสูตรการสอน โดยยึดหลักวิชาดั้งเดิมของโหราศาสตร์ประเภทนั้น ๆ เป็นมาตรฐานในการเรียนการสอน มีดังนี้

1. สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ที่อยู่: ถนนพระสุเมรุ ข้างธนาคารกสิกรไทย สาขาบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 096-104-5299

เว็บไซต์: Thaiastro.org

2. สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ที่อยู่: วัดราชนัดดารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 02-221-7660

เว็บไซต์: Interastro.org

3. มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

ที่อยู่: ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 02-424-3377

เว็บไซต์: Horathai.com

4. สถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทย

ที่อยู่: อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์: 096-192-9919

เฟซบุ๊ก: Facebook.com/HoraPayakornTH

5. ชมรมนักโหราศาสตร์แห่งประเทศไทย

ที่อยู่: ถนนนวมินทร์ ซอย 70 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 095-229-8879

เฟซบุ๊ก: Facebook.com/thaiastro.org

6. สถาบันโหรวัดธาตุทอง

ที่อยู่: วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 062-493-9535

เฟซบุ๊ก: Facebook.com/thatthongastro

7. สยามดวงอะคาเดมี่

ที่อยู่: ถนนจันทน์ ซอย 32 เขตสาทร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 064-590-4146

เว็บไซต์: Siamduang.com